Hasil Ujian/Nilai Siswa Kelas I

 KELAS I A

 

Grafik Nilai UTS Sem. Ganjil SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
Kelas I A Tahun Pelajaran 2012/2013

 
 

KELAS I B

Grafik Nilai UAS Sem. Ganjil SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
Kelas I B Tahun Pelajaran 2012/2013

NILAI SEBELUMNYA :    NILAI UTAMA UTS KELAS I B

 

KELAS I C

Grafik Nilai UTS Sem. Ganjil SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
Kelas I C Tahun Pelajaran 2012/2013