Hasil Ujian/Nilai Siswa Kelas IV

KELAS IVA

Grafik Nilai UAS Sem. Ganjil SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
Kelas IV A Tahun Pelajaran 2012/2013

NILAI SEBELUMNYA :    NILAI UTS KELAS IV A

 

KELAS IVB

Grafik Nilai UTS Sem. Ganjil SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
Kelas IV B Tahun Pelajaran 2012/2013

 

 

KELAS IVC

Grafik Nilai UTS Sem. Ganjil SD Negeri Keputran 2 Yogyakarta
Kelas IV C Tahun Pelajaran 2012/2013